Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/gimparz/domains/pspparznice.pl/public_html/przedszkole/system/helpers/url_helper.php on line 162
Regulamin korzystania z placu zabaw / Przedszkole

tel: 48 610 19 21 e-mail: pspparznice@hot.pl

Regulamin korzystania z placu zabaw / Przedszkole

Regulamin korzystania z placu zabaw Oddziały Przedszkolne/Regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

OBOWIĄZUJĄCY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Parznicach

 

§ 1

Postanowienia ogólne.

 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez dzieci i dorosłych z placu zabaw przy PSP w Parznicach.

2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom.

3. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw, przy wejściu do placówki pracownicy Oddziałów Przedszkolnych i Szkoły nie ponoszą odpowiedzialności.

 

§ 2

Zasady korzystania z placu zabaw.

 

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla wychowanków Oddziałów Przedszkolnych i młodszych klas PSP
  w Parznicach.
 2. Z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych i szkoły.
 3. W wyjątkowych sytuacjach na placu zabaw za zgodą Dyrektora, mogą przebywać przyszli wychowankowie oddziałów przedszkolnych oraz rodzeństwo dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, wyłącznie pod opieką rodziców.
 4. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają wychowawcy oraz pomoc nauczyciela, pełniący w tym czasie opiekę nad dziećmi.
 5. Przed wyjściem na plac zabaw wychowawca i pomoc nauczyciela, mają obowiązek sprawdzić stan techniczny znajdujących się na placu urządzeń i zabawek; wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić Dyrektorowi, zabezpieczać lub w miarę możliwości usunąć z placu zabaw.
 6. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się konserwatorowi zatrudnionemu w placówce.
 7. Wychowawcy mają obowiązek ustalać z dziećmi zasady bezpieczeństwa oraz wymagać ich konsekwentnego przestrzegania.
 8. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
 1. w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
 2. zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bramek, dachów domków itp.,
 3. zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych,  np. z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
 1. Pod żadnym pozorem na placu zabaw nie można zostawiać dzieci bez opieki.
 2. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw brama wejściowa powinna być zamknięta.
 3. Na placu zabaw mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, zawody; na potrzeby organizowanych zajęć może być wnoszony dodatkowy sprzęt.
 4. W razie wypadku w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy poszkodowanemu dziecku, następnie powiadomić Dyrektora oraz rodziców dziecka.
 5. O należyty ubiór dziecka podczas pobytu na placu zabaw dba nauczyciel oraz pomoc nauczyciela w porozumieniu z rodzicami.
 6. W wyjątkowo słoneczne dni dzieci powinny być zaopatrzone w dodatkowe okrycia głowy (np. czapeczki z daszkiem, chustki).
 7. Podczas pobytu na placu zabaw dzieci mogą korzystać z toalety wyłącznie pod opieką dorosłego.
 8. O odbiorze dziecka z placu zabaw rodzice oraz osoby upoważnione mają obowiązek powiadomić o tym fakcie nauczyciela; odbiór dziecka z placu zabaw nie może być samodzielną decyzją osoby odbierającej.
 9. Wychowawcy nie wydają dziecka osobom będącym pod wpływem alkoholu lub, co do których jest takie przypuszczenie.
 10. Z chwilą odbioru dziecka, jego rodzice bądź osoby przez nich upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.
 11. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
 1. zaśmiecania terenu,
 2. niszczenia i uszkadzania roślinności,
 3. dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
 4. zakłócania spokoju i porządku publicznego,
 5. palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji     chemicznych,
 6. wprowadzania zwierząt,
 7. spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
 8. przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.
 1. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody i poza godzinami pracy Oddziałów Przedszkolnych i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

 

§ 3

Postanowienia końcowe.

 

1. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są rodzice i prawni opiekunowie oraz osoby pisemnie przez nich upoważnione, a także pracownicy Oddziałów Przedszkolnych.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest u wychowawców i w Sekretariacie szkoły dla pracowników Oddziałów Przedszkolnych, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Dyrektora.

 

 

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: strony/strona_takstowa_v.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/gimparz/domains/pspparznice.pl/public_html/przedszkole/application/views/strony/strona_takstowa_v.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/gimparz/domains/pspparznice.pl/public_html/przedszkole/application/controllers/Czytaj.php
Line: 190
Function: view

File: /home/gimparz/domains/pspparznice.pl/public_html/przedszkole/index.php
Line: 292
Function: require_once

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej